Stručni seminar

Дана 4. маја 2023. године, под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину града београда, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Милан Јовановић Батут“, Асоцијација "Спорт за све" је организовала семинар „Физичка активност, здравље и спортско рекреативни програми са посебним освртом на старија лица“ у периоду од 11 до 14 часова, у сали 88 Института за јавно здравље Србије „Милан Јовановић Батут“.

 

Семинар је намењен лекарима, представницима завода за јавно здравље и спортским стручњацима из земље и региона, а предавачи на семинару су били:

-Др Мирјана Тошић, Институт за јавно здравље Србије „Милан Јовановић Батут“

Улога и значај Института за јавно здравље Србије у промовисању редовне физичке активности старијих особа

-Проф.др Крунослав Цапек, директор Хрватског завода за јавно здравство

„Улога здравства и едукација лекара за подручје здравствене кинезиологије“

-Проф.др Стјепан Хеимер, професор на Кинезиолошком факултету у Загребу у пензији

„Здравствена кинезиологија-подручје сарадње здравства и кинезиологије“

-Проф.др Весна Хабић, предавач на Факултету за спортски менаџмент

„Физичке активности за треће доба“

-Проф.др Владимир Јорга, редовни професор Медицинског факултета у пензији

„Медицински аспекти тренинга снаге за старија лица“