Ekološko edukativni i rekreativni kamp

.

 

Aсоцијација „Спорт за све“ из Београда, под покровитељством Министарства заштите животне средине Републике Србије, организовала је пројекат Еколошко едукативни и рекреативни камп, у оквиру кога је одржано саветовање под називом „Еколошко рекреативни кампови у функцији заштите природних ресурса“ и уређење обале и чишћење водене површине језера Перућац у периоду од 15.-17.10.2021 године.
 
У току септембра и октобра, позиви су слати на градове и општине Републике Србије, објављене најаве на веб и фејсбук страници Асоцијације и у складу са пријавама, укупно 40 учесника је узело учешће. Учесници су били смештени у хотел „Језеро“ на Перућцу, у непосредној близини ХЕ Бајина Башта, где је одржан и теоријски део саветовања.
 
Кроз теоријски и практични део, учесници су имали прилику да чују предавања стручњака из области екологије, организације еко рекреативних кампова и боравака у природи, као и рекреације. Жеља организатора је била да сви будући пројекти организованог спортско рекреативног камповања и боравка у природи, обавезно предвиде и неопходне свакодневне еколошке активности, као и да се створи мрежа кроз сарадњу општина у Србији у реализацији ових активности.
 
Асоцијација „Спорт за све“ је ангажовала реализаторе пројекта, као и логистичку подршку у Београду и Перућцу. Све активности су обављене уз потпуно поштовање епидемиолошких мера. Набављена је неопходна опрема и уговорени пратећи детаљи боравка, како би осмишљени програм функционисао без проблема.
 
Учесници су присуствовали презентацијама предавача, по унапред утврђеној Агенди, учествовали у дискусијама и дељењу најбољих пракси локалних заједница и предлозима за будуће акције, били ангажовани на уређењу обале и чишћењу водене површине језера Перућац и посетили изложбу Националног парка Тара, уз пратеће рекреативне програме. Предавачи су били стручњаци из области екологије, рекреације и заштите животне средине.
 
Жеља учесника и организатора је да се оваква пракса настави и да се у току јула и августа наредне године организују слична предавања у кампу Џанићи на језеру Перућац, где ће бити укључени и млади из региона.