Seminar "Rekreativni programi u opštinama"

.

 Asocijacija Sport za sve je u prostorijama Gradskog centra za fizičku kulturu organizovala seminar pod nazivom "Rekreativni programi u beogradskim opštinama i njihovo finansiranje", pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda.

Učesnici seminara su bili predstavnici opštinskih sportskih saveza kao i članovi veća zaduženi za sport. Seminaru su prisustvovali predstavnici Sportskog saveza Beograda, Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, Stalnog veća gradova i opština, Zavoda za sport i medicinu sporta RS i Sokolskog saveza Beograda.