Stručni seminar

 Dana 11. juna, u Čarapićevom brestu na Avali, održan je stručni seminar Programsko organizacione aktivnosti Asocijacije Sport za sve.

Uz prisustvo članova Upravnog i Stručnog odbora, seminaru su prisustvovali i predstavnici Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, predstavnici članica Asocijacije Sport za sve i gosti i prijatelji Asocijacije.

U godini obeležavanja 25 godina rada i postojanja Asocijacije, diskutovano je o programskim inovacijama, ka i značajnijem učešću članica u ukupnim godišnjim programima.