Ekološko savetovanje u Perućcu

.

20200710 185308U okviru projekta ekološko edukativni i rekreativni kamp, u Perućcu će se od 15.-17.oktobra održati savetovanje "Ekološko rekreativni kampovi u funkciji zaštite prirodnih resursa".