Asocijacija „Sport za sve“ Beograda

o nama

»SPORT ZA SVE« JE…

svetski pokret rekreativnog sporta koji od 1969. funkcioniše u velikom broju zemalja na pet kontinenata, sa istovetnom idejom: sport pripada svima bez obzira na uzrast, pol, rasu, veroispovest, psiho-fizičke mogućnosti, ekonomski status - pravo na bavljenje sportom je univerzalno pravo svih kojima kretanje, vežbanje, igra ili takmičenje u SLOBODNOM VREMENU predstavljaju ZADOVOLJSTVO.

Danas je sport postao fenomen vremena u kome živimo, a rezultati pojedinaca i ekipa nadmašuju sve prognoze.

Sa druge strane, savremeni način života, nedovoljna fizička aktivnost i neadekvatna ishrana uzroci su mnogih bolesti i na to konstantno upozorava WHO (Svetska zdravstvena organizacija).

Savremena nauka i mediji paralelno deluju na ukazivanju o potrebi svakodnevne fizičke aktivnosti i preporučuju kretanje-vežbanje u trajanju od minimum 45 do 60 minuta.

Zahvaljujući tome, sve je veći broj naših sugrađana kojima »sport » predstavlja više od borbe za gol, koš, poen, santimetar ili stotinku sekunde, jer njihov motiv je

ZDRAVLJE, FIZIČKA SPOSOBNOST I ZADOVOLJSTVO

Bez obzira da li se rekreacijom bave u organizovanim grupama ili individualno, svi imaju slične ciljeve:

POBEDITI SEBE, BITI AKTIVAN I UPOZNATI SE SA SVIM VREDNOSTIMA REDOVNE FIZIČKE AKTIVNOSTI

U porastu je broj rekreativaca koji uz savete medicinara i stručnjaka za rekreaciju počinju sa nekim od programa pešačenja, trčanja, vožnje bicikla i rolera, plivanja, skijanja, fitnesa ili su jednostavno uključeni u grupe rekreativaca koji igraju basket, mali fudbal, odbojku, tenis...

Asocijacija »Sport za sve« deluje u Beogradu od 1992.g. nastavljajući tradiciju gradskog saveza za rekreaciju i fizičko vaspitanje »Partizan« nastojeći da kontinuirano širi porodicu rekreativaca, kao i da svojim akcijama populariše sve veći broj aktivnosti.